Toyota Vista (V10) '1982–86

Toyota Vista Hatchback (V10) '1984–86
Toyota Vista (V10) '1982–84
Toyota Vista (V10) '1982–84
Painel frontal Toyota Vista Hatchback (V10) '1982–84

Toyota Vista (V20) '1986–90

Toyota Vista Hardtop (V20) '1986–90
Toyota Vista Hardtop (V20) '1986–90
Toyota Vista Hardtop (V20) '1986–90
Painel frontal Toyota Vista Hardtop (V20) '1986–90

Toyota Vista (V30) '1990–94

Toyota Vista Hardtop (V30) '1992–94
Toyota Vista Hardtop (V30) '1992–94
Toyota Vista Hardtop (V30) '1992–94
Toyota Vista (V30) '1992–94
Painel frontal Toyota Vista Hardtop (V30) '1992–94

Toyota Vista (V40) '1994–98

Toyota Vista Hardtop (V40) '1994–96
Toyota Vista Hardtop (V40) '1994–96
Toyota Vista (V40) '1994–96
Toyota Vista (V40) '1994–96

Toyota Vista (V50) '1998–2003

Toyota Vista (V50) '2000–03
Toyota Vista (V50) '2000–03
Toyota Vista Ardeo (V50) '2000–03
Painel frontal Toyota Vista (V50) '2000–03

WheelsAge.org '2005–pr.